Sid Story เป็นเกมที่มีการประกาศปิดให้บริการไปแล้วในเมื่อปีก่อน

แต่ Sid Story ก็มีการจับมาปรับใหม่เพื่อใช้งานบน PC ผ่านร้านค้า Steam จะใช้ชื่อเกมว่า Sid Classic ในรูปแบบ Early Access  ถึงประมาณ เดือนมกราคม หรือ กุมภาพันธ์ 2021

ภาพประกอบการ์ดคุณภาพสูง วาดโดยนักวาดภาพประกอบชั้นนำ  พบกับ Sidians มากกว่า 900 ชนิดผ่านการผจญภัย รูปแบบต่างๆ  ระบบการต่อสู้ที่น่าสนใจ ซึ่งต้องใช้กลยุทธ์ที่หลากหลาย และ Story ของเกมก็ได้ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีเช่นกัน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here